Paternet e dizajnimit - Paterni Strategji

OO,, Design, Patterns,, PHP

Chain of Responsibility #

Gjithashtu njihet si: CoR, Chain of Command

PErshkrimi Shembulli

Principet qe supporton

Nje tip rreth programmming

Shembull konkret nga jeta reale #

Një veçori e re #

Një shembull se si nuk duhet të zbatohet. #

UML Modeli i strategjise #

Implementimi korrent i dizajnit #

Mbyllja #

//Shpreh mendimin tend.