Si të krijoni aplikacionin tuaj të parë me Docker

#Docker #php


Së pari do të bëjmë një prezentim të shkurtër për të parë se çfarë është Docker dhe pse ta përdorim, pastaj do të marr një shembull për të parë se si mund të krijoni aplikacionin tuaj të parë me Docker 🚀🚀.

Çfarë është Docker? #

Docker është një platformë e hapur për zhvillimin, lansimin dhe ekzekutimin e aplikacioneve. Nuk është e obligueshme të instaloni server në makinën tuaj lokale si XAMPP ose Apache Tomcat. Me Docker gjithashtu mund të menaxhoni infrastrukturën tuaj në të njëjtën mënyrë siç e menaxhoni aplikacionin tuaj.

Docker

Pra Docker i ofron mundësinë përdoruesit për të paketuar dhe ekzekutuar një aplikacion në një mjedis të pavarur.
Ky mjedis i izoluar quhet konteiner (eng. Containers).

Konteinerët janë të lehtë për tu konfiguruar dhe përmbajnë gjithçka që nevojitet për të ekzekutuar aplikacionin tuaj. Pra në një konteiner mund të vendosni aplikacionin tuaj, një databazë ose një sistem operativ etj. Po ashtu ju mund të ekzekutoni edhe një apo më shumë konteinerë në çdo lloj makine, server apo cloud.

Imazhet #

Një imazh Docker përmbanë gjithçka që nevojitet për të ekzekutuar një aplikacion në një konteiner. Kjo përfshinë:

 • kodin
 • kohën e ekzekutimit (eng. runtime)
 • librarit
 • variablat e mjedisit(eng. enviroment variables)
 • skedarët e konfigurimit(eng. configuration files)

Imazhi më pas mund të vendoset në çdo mjedis Docker dhe të ekzekutohet si një konteiner.

Kontejner #

Një kontejner është një shembull i ekzekutushëm i një imazhi . Nga një imazh mund të krijoni kontejnerë të shumtë, po ashtu mund të lidhni një kontejner me një ose më shumë rrjete(eng. networks), të bashkangjitni një ruatje (eng. stroage) në të ose të krijoni një imazh bazuar në fazën aktuale.

Pse duhet me përdor Docker një zhvillues? #

Për t’iu përgjigje më së miri kësaj pyetje, shih listën më poshtë për përfitimet që mund të gjeni:

 1. Docker është i shpejtë. Ndryshe nga një makinë virtuale, aplikacioni juaj mund të fillojë në pak sekonda dhe të ndalojë po aq shpejt.
 2. Docker është multi-platformë. Ju mund të ekzekutoni konteinerin tuaj në çdo sistem.
 3. Konteinerët mund të ndërtohen dhe shkatërrohen më shpejt se një makinë virtuale.
 4. Nuk ka më vështirësi në konfigurimin e mjedisit tuaj të punës. Pasi të konfigurohet Docker i juaj, nuk do t’ju duhet të riinstaloni më manualisht varësitë tuaja.
 5. Nëse ndryshoni kompjuterin e punës ose nëse një punonjës i bashkohet kompanisë tuaj, ju duhet t’i jepni atyre vetëm konfigurimin tuaj.
 6. Ju e mbani të pastër hapësirën tuaj të punës, pasi secili prej mjediseve tuaja do të jetë i izoluar dhe ju mund t’i fshini ato në çdo kohë pa ndikuar në pjesën tjetër.
 7. Do të jetë më e lehtë të lansoni projektin tuaj në serverin tuaj në mënyrë që ta vendosni atë në internet.

Si te instalojm Docker? #

Docker është në dispozicion për të gjitha sistemet operative, MacOS, Windows dhe Linux.

Për detaje se si të instaloni Docker në sistemin operativ mund ti gjeni në këtë link https://docs.docker.com/get-docker/

Pasi të instalohet Docker me sukses dhe e startoni në kompjuterin tuaj, hapeni një terminal dhe shkruani këtë komandë për të shikuar se cili version i Docker është instaluar:

docker version

DockerVersion

Shembull si të paketojmë aplikacionin tuaj në Docker #

Tani keni njohuri se çfarë është Docker, pra, është koha për të krijuar aplikacionin tuaj të parë! Qëllimi i ketij tutoriali të shkurtër është të paketojmë një Aplikacion në PHP.

Krijo projektin e tuaj #

Për të krijuar aplikacionin tuaj të parë Docker, ju rekomandoj të krijoni një folder të strukturuar si më poshtë:

.
├── demo-php
  ── index.php
└── Dockerfile

demo-php/index.php (Ky është një skedar(eng. file) PHP i cili printon vetëm një tekst). Dockerfile (Ky skedar do të përmbajë udhëzimet e nevojshme se si të shpërndajmë një aplikacion të thjeshtë në PHP).

Dockerfile është një tekst që përmbanë të gjitha komandat për të ndërtuar një imazh.

Edito index.php skedar dhe shto një tekst #

<?php 
    echo "Docker është magjik!"
?>

Edito Dockerfile #

Gjëja e parë që duhet të bëni kur dëshironi të krijoni skedarin tuaj Dockerfile është të pyesni veten se çfarë doni të bëni. Qëllimi ynë këtu është të lansojmë (eng. deploy) një aplikacion në PHP.

Hapi i parë që duhet të bëni kur krijoni një skedar Dockerfile është të hyni në faqen DockerHub. Kjo faqe përmbanë shumë imazhe të para-projektuara për të kursyer kohën tuaj (për shembull: të gjitha imazhet për php apache).

Në rastin tonë, ne do të shkruajmë “PHP Apache” në shiritin e kërkimit, dhe do përzgjedhim imazhin me tag latest.

FROM php:latest ## Ky imazh është marr nga dockerhub.
COPY index.php /var/www/html/index.php ## Skedari index.php është kopjuar në direktorinë /var/www/html në imazh.
EXPOSE 80 ## Porti 80 është ekspozuar për apache.
CMD ["usr/sbin/apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"] ## Apache ka filluar në kontenjer.

Krijo imazhin Docker #

Pasi kodi juaj është i shkruar në Dockerfile, gjithçka që duhet të bëni është të krijoni imazhin tuaj që të përmbajë aplikacionin tuaj.

Hapeni një terminal dhe shkruani komadën më poshtë:

docker build -t php-demo:latest .

Opsioni -t ju mundëson të përcaktoni emrin e imazhit tuaj. Në rastin tonë ne kemi zgjedhur php-demo por ju mund të vendosni çfarë do emri që dëshironi si dhe tag është latest ose mund te vendosni v1(versioni i parë).

DockerBuild

Ekzekutoni imazhin në kontejner #

Për të ekzekutuar imazhin ju mund të përdorni komandën docker run docker run php-demo:latest. Nëse dëshirojmë që ti qasemi aplikacionit nga shfletuesi, duhet publikuar portin 9090 në mënyrë që ti qasemi konteinerit që kemi ndërtuar me port 80. Nëse një kërkesë do të vijë në portin 9090, në këtë rast do ta ridrejtojë atë kërkesë në konteinerin tonë në portin 80.

Nëse një kërkesë do të vijë në portin 9090, në këtë rast do të ridrejtojë atë kërkes në kontejnerin tonë në portin 80.

docker run --name php-app -p 9090:80 php-demo:latest

DockerRun

Hapeni shfletuesin shkruani localhost:9090 dhe do të shihni tekstin që keni shkruar më parë ‘Docker është magjik’. Pra index.php është ruajtur brenda koteinerit sepse e kemi ndërtuar imazhin tonë duke përdorur Dockerfile nga lartë.

Këtë projekt mund ta bëni clone nga Github në këtë link PHP DEMO.

Komandat e nevojshme për Docker #

KomandatPërshkrimi
docker images lsListon imazhet e juaja
docker image rm [image name]Fshini një imazh specifik
docker image rm $(docker images -a -q)Fshin te gjitha imazhet
docker ps -aListon të gjithë kontejnerët
docker stop [container name]Ndalni një kontejner specifik
docker stop $(docker ps -a -q)Ndalon të gjithë kontejnerët
docker rm [container name]Fshini një kontejner specifik
docker rm $(docker ps -a -q)Fshin të gjithë kontejnerët
docker logs [container name]Shfaq të gjithë logs të një kontejneri specifik

Konkluzioni #

Në këtë artikull, ne kemi diskutuar se si të paketojmë një PHP aplikacion bazik. Nëse keni ndonjë pyetje ose feedback ju lutem ndjehuni të lirë të postoni më poshtë. 👇