Hey Programer đź‘‹

Një mentor i imi më tha. Është një pikë ku video inqizimet dhe StackOverflow nuk të ndihmojnë për të fituar eksperiencë, atëher shkon në dokumentim për të lexuar, artikuj profesional ose libra.

Kontribo në ide rreth postimeve ose publiko një post.

Frika më e madhe është që të jesh në të njejtën dije që ishe vitin e kaluar.
Zhvillohu.

Artikujt