artikull

Kodi i pastër dhe çka duhet të konsideroni

26 Jul 2022

Çka është kodi i pastër dhe si të efekton karrieren tënde si një programer profesional.

Vazhdo Leximin...
artikull

Prezantimi i programimit

13 Jul 2022

Çka është programimi dhe pse është kaq i popullarizuar, dhe çfar rruge duhet të marrim për tu bërë një programer.

Vazhdo Leximin...
video

Docker-compose me Laravel dhe Symfony - Video

25 Apr 2022

Në këtë video do të flas për Laravel dhe Symfony si mund ta kontejnerizojmë një projekt që është i bërë nga njëra nga këto dy framework.

Vazhdo Leximin...
video

Përgaditu për live me Docker compose - PHP, NGINX, MySql

23 Apr 2022

Në këtë video do të mësoni se çka është docker-compose dhe si mund ta paketojmë një aplikacion që të tjerët mund ta përdorin.

Vazhdo Leximin...
video

Mësoni ta paketoni një PHP website me Docker - Video

12 Apr 2022

Në këtë video do të shpjegoj se si ta paketojmë një aplikacion që është i bërë në PHP.

Vazhdo Leximin...
artikull

Si ta përdorim modelin dekorues (eng. Decorator Pattern).

10 Feb 2022

Modelet e strukturimit të kodit, Modeli dekorues, për menagjim më të mirë të kodit.

Vazhdo Leximin...
artikull

Si të përdorni Docker Compose?

13 Jan 2022

Vazhdo Leximin...
artikull

Si të krijoni aplikacionin tuaj të parë me Docker

11 Jan 2022

Vazhdo Leximin...
artikull

Modelet e strukturimit të kodit, modeli komandë (eng. Command Pattern)

31 Dec 2021

Modelet e strukturimit të kodit, Modeli Komandë

Vazhdo Leximin...
artikull

Paternet e dizajnimit - Paterni Strategji

13 Dec 2021

Paterni strategji bën pjesë në kategorinë e kontrollit të sjelljes së objekteve duke mundësuar më shumë fleksibilitet në komunikimin në mes objekteve.

Vazhdo Leximin...
artikull

Principet S.O.L.I.D dhe si të aplikojmë ato në kod

17 Nov 2021

Krijoni një bazë të fortë në programim duke mësuar SOLID principet.

Vazhdo Leximin...