Elementet e vektorit në rritje - 1


Problemi #

Nëse jepet një vektor me numra të pa renditur, ju duhet ta gjeni nëse ky vektor përmban numra që janë vetëm në rritje dhe e keni një mundësi për ta fshirë një numër nga vektori që të bëhet valid.

Nëse vektori përmbanë një numër atëherë ai konsiderohet si valid.

Shembull:

 • Për v = [1, 3, 2, 1] rezultati nga metoda është zgjidhja(v) = false.
 • Për v = [1, 3, 2] rezultati nga metoda është zgjidhja(v) = true sepse e fshini numrin 3 nga vektori dhe pastaj është valid.

Shkruani logjikën mbrenda metodës zgjidhja.

function zgjidhja(array $v): bool {
  // shkruaj Logjikën            
}

Mund ta përdorni këtë test kodin që siguron që disa shembuj të thjeshtë kalojnë.


function zgjidhja(array $v): bool {
  // shkruaj Logjikën            
}

assertEquals(false, zgjidhja([3, 6, 5, 8, 10, 20, 15]));
assertEquals(false, zgjidhja([1, 1, 2, 3, 4, 4]));
assertEquals(true, zgjidhja([10, 1, 2, 3, 4, 5]));
assertEquals(true, zgjidhja([1, 3, 2]));

function assertEquals($ex, $res) {
	if ($ex !== $res) {
		echo "Deshtoj... \n";
		exit;
	}
	echo "Kaloj\n";
}

Një vegël për të shkruar kodin online: http://phptester.net/.

Postojeni zgjidhjen në koment 👇