Docker-compose me Laravel dhe Symfony - Video

#docker-compose #PHP #VSCODE

Video


Në këtë video do të flas për Laravel dhe Symfony si mund ta kontejnerizojmë një projekt që është i bërë nga njëra nga këto dy framework.

Kjo video është një shtesë e videos së kaluar ku e konfigurojmë xampp me php.

Referencat në video janë: