Mësoni ta paketoni një PHP website me Docker - Video

#DOCKER #PHP #VSCODE

Video


Në këtë video do të shpjegoj se si ta paketojmë një aplikacion që është i bërë në PHP.

Nuk keni nevoj të instaloni Xampp, apache ose PHP thjesht duhet të keni Docker të instaluar.

Referencat në video janë: