Mbledhja e dy numrave


Problemi #

Zgjidh detyren në vijim.

Detyra është e deklaruar në PHP por ju mund ta shkruani në cilëdo gjuhë.

function zgjidhja($a, $b): int
{
    //shkruaj logjiken
}

Zgjidhja #

Problemi është zgjidhur nga arlinndi9 në seksionin e komenteve në gjuhën python.

def mbledhja(a,b):
return float(a)+float(b)

Postojeni zgjidhjen në koment 👇