Gjej shekullin


Problemi #

Nëse jepet viti si input, gjeje shekullin se cili është.

Shekulli i parë fillon nga viti 1 deri 100, shekulli i dytë 101 deri 200 e kështu me radhë.

function zgjidhja($viti): int
{
  //shkruaj logjiken
}

Zgjidhja #

Problemi është zgjidhur nga arlinndi9 në seksionin e komenteve në gjuhën python.

def zgjidhja(viti):
  if int(viti) <= 0:
    return 0
  elif int(viti) <= 100:
    return 1
  elif int(viti) % 100 == 0:
    shekulli=int(viti)//100
    return shekulli
  else:
    shekulli=(int(viti)//100+1)
    return shekulli

Postojeni zgjidhjen në koment 👇