A është palindromë?


Problemi #

Nëse jepet inputi si një string, ju duhet ta gjeni se ai string a është palindrom.

Palindrom është kur një fjalë ose string lexohet njejt nga ana e djathë dhe e majtë.

Shembuj të palindromave:

 • Aba
 • Ata
 • Radar
 • 22022022

p.sh.

 • Nëse teksti = "ata" atëherë metoda kthen zgjidhja(teksti) = true.
 • Nëse teksti = "aasss" atëherë metoda kthen zgjidhja(teksti) = false.
 • Nëse teksti = "a" atëherë metoda kthen zgjidhja(teksti) = true.
function zgjidhja(string $teksti): bool {
  // shkruaj Logjikën            
}

Mund ta përdorni këtë test kodin që siguron që disa shembuj të thjeshtë kalojnë.


function zgjidhja(string $teksti): bool {
  // shkruaj Logjikën            
}

assertEquals(true, zgjidhja("ata"));
assertEquals(false, zgjidhja("njeri"));
assertEquals(true, zgjidhja("a"));

function assertEquals($ex, $res) {
	if ($ex !== $res) {
		echo "Deshtoj... \n";
		exit;
	}
	echo "Kaloj\n";
}

Zgjidhja #

Problemi është zgjidhur nga arlinndi9 në seksionin e komenteve në gjuhën python.

def palindrom(text):
  if text==text[::-1]:
    return True
  else:
    return False

Postojeni zgjidhjen në koment 👇