Gjej sipërfaqen e shumëkëndëshit.


Problemi #

Më posht do ta definojmë një n-poligon. Detyra jote është që ta gjesh siperfaqen e poligonit për vlerën e dhënë n.

Një 1-poligon është vetëm një katror ku gjatësia e saj është 1. Një n-poligon gjenerohet duke marrur n - 1 -poligon dhe duke e rrethuar me 1-poligon.

Mund ta shihni në imazh se si 1-,2-,3- dhe 4-poligon gjenerohen. shumkendeshat

Shembull

 • Për n = 2 rezultati nga metoda është zgjidhja(n) = 5.
 • Për n = 3 rezultati nga metoda është zgjidhja(n) = 13.
 • Për n = 5 rezultati nga metoda është zgjidhja(n) = 41.

Shkruani logjikën mbrenda metodës zgjidhja.

function zgjidhja(int $n): int {
  // shkruaj Logjikën            
}

Mund ta përdorni këtë test kodin që siguron që disa shembuj të thjeshtë kalojnë.


function zgjidhja(int $n): int {
  // shkruaj Logjikën            
}

assertEquals(41, zgjidhja(5));
assertEquals(127984001, zgjidhja(8000));
assertEquals(199900013, zgjidhja(9998));

function assertEquals($ex, $res) {
	if ($ex !== $res) {
		echo "Deshtoj... \n";
		exit;
	}
	echo "Kaloj\n";
}

Një vegël për të shkruar kodin online: http://phptester.net/.

Postojeni zgjidhjen në koment 👇