Gjej prodhimin e dy numrave.


Problemi #

Nëse jepet inputi si një vektor, ju duhet ta gjeni prodhimin e të gjithë çifteve mbrenda vektorit dhe ta ktheni prodhimin më të madh.
prodhimi

p.sh.

 • Nëse jepet vektori = [3, 6, -2, -5, 7, 3] atëherë metoda kthen zgjidhja(vektori) = 21.
 • Nëse jepet vektori = [-1, -2] atëherë metoda kthen zgjidhja(vektori) = 2 .
 • Nëse jepet vektori = [1, 2, 3, 0] atëherë metoda kthen zgjidhja(vektori) = 6 .

Shkruani logjikën mbrenda metodës zgjidhja.

function zgjidhja(array $vektori): int {
  // shkruaj Logjikën            
}

Mund ta përdorni këtë test kodin që siguron që disa shembuj të thjeshtë kalojnë.


function zgjidhja(array $vektori): int {
  // shkruaj Logjikën            
}

assertEquals(21, zgjidhja([3, 6, -2, -5, 7, 3]));
assertEquals(30, zgjidhja([5, 6, -4, 2, 3, 2, -23]));
assertEquals(0, zgjidhja([[1, 0, 1, 0, 1000]));

function assertEquals($ex, $res) {
	if ($ex !== $res) {
		echo "Deshtoj... \n";
		exit;
	}
	echo "Kaloj\n";
}

Zgjidhja #

Problemi është zgjidhur nga gurillaz në seksionin e komenteve në gjuhën PHP.

function zgjidhja(array $vektori): int
{

	$result = null;

	for ($i = 0; $i < count($vektori) - 1; $i++) {

		$temp_prod = $vektori[$i] * $vektori[$i + 1];

		if (is_null($result) || $temp_prod > $result) {
			$result = $temp_prod;
		}
	}

	return $result;
}

Një vegël për të shkruar kodin online: http://phptester.net/.

Postojeni zgjidhjen në koment 👇