Detyrat


Lehtë

Mbledhja e dy numrave

24 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Gjej shekullin

27 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

A është palindromë?

28 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Gjej prodhimin e dy numrave.

28 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Gjej sipërfaqen e shumëkëndëshit.

29 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Sa numra mungojnë?

29 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Vërteto Kredit Kartela është valide

30 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Elementet e vektorit në rritje - 1

30 Jul 2022
Hape detyrën
Lehtë

Gjej shumën e matricës

14 Aug 2022
Hape detyrën
Mesatar

Lista e karaktereve unik.

05 Apr 2023
Hape detyrën